Uitleen MediaLab

Wat je moet weten voordat je iets leent

 • Journalistiek en Communicatie: MediaLab materiaal mag uitsluitend geleend worden door journalistiek- en communicatiestudenten die studerend zijn aan de Christelijke Hogeschool Ede.
 • Leenduur: maximaal 5 werkdagen.
  Tijdens weekenden, vakanties en feestdagen mag er materiaal geleend worden, deze tellen niet als werkdagen. Alleen tijdens de zomervakantie geldt er een leenstop en kan er geen materiaal geleend worden.
 • Verlengen: Je mag, vanaf de dag voordat je het materiaal terug komt brengen, de leenduur met maximaal 5 werkdagen verlengen. Niet eerder!
  Deze regel is opgesteld om materiaal-hoarden te voorkomen.
 • Ophalen & Terugbrengen: Op maandag, dinsdag en donderdag om 9:00u kan je materiaal ophalen en terugbrengen, met uitzondering van vakanties en feestdagen.
  Mochten deze dagen en/of tijden voor jou niet uitkomen dan is het plannen voor andere ophaal- en/of inlevermoment in overleg met de TOA van het MediaLab mogelijk.
  Zorg dat je de materialen op tijd inlevert, zodat een ander het materiaal weer kan lenen.
  Elke werkdag die je het materiaal te laat inlevert = een maand niks lenen.
  3x te laat inleveren = 12 maanden niks lenen.
  Heb je moeite met plannen, zet dan een herinnering in je (digitale) agenda.
 • Aansprakelijkheid: Wees zuinig op wat je leent.
  Het ontbreken van (onderdelen van) het geleende materiaal of defecten die door foutief gebruik van de materialen zijn ontstaan zijn voor kosten van de persoon onder wiens naam het materiaal is geleend is.

Door via TopDesk MediaLab materiaal te lenen ga je akkoord met de regels zoals hierboven beschreven.